Praktisk information - FAQ 

Affär
På Gällnö (grannön) finns en mindre, men välutrustad, butik som har öppet under sommaren. Öppettiderna kan variera, se därför deras hemsida. För att underlätta för våra hyresgäster så kommer vi att ha en mindre båt med motor för att kunna åka till och från denna butik. Med Vaxholmsbåt kan man ta sig till Grinda, eller till Vaxholm, för att handla.

Husdjur
Det är tillåtet att ta med mindre husdjur och men inte tillåtet att röka i stugorna. 
Rökning
Det är inte tillåtet att röka i stugorna.  

Ankomst
Tidigaste ankomsttid är lördag kl. 16.00. De tidigare gästerna måste ha en möjlighet att göra en grundlig städning av stugan. Därefter skall en besiktning kunna göras. Nyckel får du enligt överenskommelse.

Ansvar
Du som bokat är själv fullt ansvarig för alla skador som uppstår på byggnader eller inventarier. Detta gäller oavsett om det är du eller någon i ditt sällskap eller någon gäst till dig som genom oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar skadan. Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om störning eller skadegörelse begåtts. Omedelbar avflyttning utan återbetalning ska då ske. Du får inte låta fler personer övernatta än vad du uppgav vid bokningen. Det är din skyldighet att upplysa oss om eventuella skador. Vid var tid gällande ordningsregler, anvisningar och bestämmelser ska efterföljas. Vi fakturerar för de reparationer och/eller kompletteringar som vi tvingas utföra för att återställa allt i ursprungligt skick.  Våra villkor för fakturering framgår nedan under ”Villkor”.

Antal boende
Husen är avpassade för upp till 6 personer. Det är inte tillåtet att vara fler boende och inte heller är det tillåtet att ha gäster med sig som tältar eller liknande.

Avlopp
Spola inte ned större matrester, större mängder fett, bomull eller liknande i köks- eller badrumsavloppet då detta kan medföra stopp i rören och/eller att infiltrationsanläggningarna sätts igen och får en försämrad funktion. Om ett stopp ändå skulle inträffa eller om avloppsbrunnen är full, ber vi er kontakta uthyraren.

Avresa
Stugan skall lämnas 10.00 på avresedagen. Då stugan lämnas skall den vara ordentligt städad. Om du haft husdjur så organiserar vi städningen och fakturerar dig i efterskott. Städinstruktion finns i städskåpet. Lämna stugan som du själv skulle vilja finna den.

Bagagekärror
Vid ångbåtsbryggan finns bagagekärror för att transportera medhavt bagae till och från stugorna. Efter användning ska kärran omedelbart återplaceras vid ångbåtsbryggan. Hyresvärden kan inte garantera tillgång eller funktion av kärrorna.

Bullerstörning
Under er semester är det vardag för andra. Uthyraren kan därför varken hållas ansvarig för eller avvärja det buller som då kan förekomma, t.ex. från båttrafik, sedvanlig skötsel av markerna på ön eller annan verksamhet.

  

Café
Handelsboden på Gällnö har även ett litet Café och restaurang. Se deras hemsida för mer information.

Dricksvatten
Det vatten som används på ön kommer via en avsaltningsanläggning. Denna avsaltningsanläggning har en god men ändå begränsad kapacitet varför vi ber hyresgästerna att vara sparsamma med vattnet, särskilt under morgon och kväll då belastningen är som störst.

Dusch
I stugorna finns det dusch inomhus. Varmvattenberedaren räcket till ett antal korta duschar efter varandra men mängden varmvatten är begränsad. Vi ber er vara uppmärksamma så att det inte kommer ut vatten på golvet i resten av badrummet och särskilt att det inte samlas vatten under toaletten.

Eldning
Det är förbjudet att elda på Hägerön utöver användandet av de grillar som finns vid respektive hus.

Fiske
Runt ön finns fina platser för fiske med handredskap, både från klippor och från våra 4 bryggor. Ta med redskap om du har.  

Grillning
Vid varje hus finns en klotgrill. Grillning på själva altanen är inte tillåten p g a brandrisken.  Varje hyresgäst får ta med grillkol samt tändanordning för detta.

Hyrestid och bytesdag
Alla stugor hyrs säsongsvis.

Klagomål
Om du har klagomål ska du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl 11 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det.

Leksaker
Vid klubbstugan (öns östra del) finns ängar lämpliga för bollspel och andra lekar.

Minimiålder
Miniålder för att få hyra är 25 år.

Mobiltelefoni och internet
Det finns inte internet i stugorna, däremot är mottagningsförhållandena för mobiltelefoni och därmed även trådlöst internet goda.

Båtar
Båt finns att tillgå på ön. Denna båt är avsedd att användas för att åka till affären på Gällnö. Den delas med övriga hyresgäster. Efter användning skall båten förtöjas ordentligt samt låsas. Åror,  och andra lösa föremål måste förvaras vid båthuset. Båt  står till förfogande när väder, vind och temperatur tillåter detta. Användning av båt är på egen risk och ansvar.  Hyresvärden kan inte garantera att båtarna finns tillgänliga. Dessa ingår inte i hyran av stugan utan utgör en service som ställs till hyresgästernas förfogande utan kostnad.

Naturtomt
Vi har valt att så längt det är möjligt bevara skärgårdsnaturen kring husen varför våra gäster inte kan förvänta sig en välfriserad gräsmatta.

Nyckel/kontaktperson
Vanligen sker ankomst till nyckelutlämningsplats eller stugägare/stugägarens ombud, alternativt står det i hyresbeviset var nyckeln kan hämtas. Glöm ej att vid avresan lämna nyckeln på den plats den avhämtats.

Ohyra
Flertalet stugor är belägna mitt ute i naturen och därför måste man ibland räkna med att smådjur och insekter kommer in i stugan (möss, getingar, myror, tvestjärtar, spindlar mm).

Priser
De priser som anges är fasta priser i SEK per vecka och stuga.

Restaurang
Gällnö Handelsbod har i anslutning till sin butik en mindre, men mycket trevlig, restaurang. Det är också möjligt att ta sig med Vaxholmsbåt eller taxibåt till Grinda Värdshus och övriga faciliteter där. 

Transport
Enklaste sättet att åka till Hägerön är att ta ordinarie Vaxholmsbåt. Vid ombordstigning så ska man meddela att man önskar kliva av på Hägerön då alla turer inte per automatik stannar vid vår ångbåtsbrygga. Vid hemresa så bör man lämpligen ringa till Vaxholmsbolaget och meddela att man vill kliva på viss båt. Härutöver skall semaforen på ångbåtsbryggan aktiveras så att kaptenen på Vaxholmsbåten ser att passagerare önskar bli upphämtade. Information om detta finns på Vaxholmsbolagets hemsida. Tänk på att Vaxholmbolagets turlista för sommaren inte brukar vara klar förrän en bit in i juni månad. 
Ett alternativ, särskilt om man är flera, är att åka taxibåt från Vaxholm eller från Boda brygga.
Om hyresgäst kommer med egen båt så finns det möjlighet att lägga till vid ”Klubbhuset”, på öns östra sida, eller vid bryggan som ligger på öns södra sida. Mer specifika uppgifter ges i samband med utlämnandet av nycklar.

Skada eller förlust
Hyresgästen ska väl vårda lägenheten och genast anmäla eventuella skador eller brister. Hyresgästen ansvarar för skada eller förlust av möbler och inventarier samt för skador på lägenheten och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hyresgästen ansvarar för. Hyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage. Se dessutom ovan under ”Ansvar” samt nedan under ”Villkor”.

Slutstädning
Stugan måste vara välstädad då vistelsen upphör och hyresgästen ansvarar för städningen. Följ städinstruktionen som finns anslagen på dörren till städskåpet. Undermålig städning innebär en stor olägenhet för nästa hyresgäst och medför en stor extrakostnad för stugägaren som med kort varsel ska organisera en städning. För det fall stugägaren tvingas engagera extern städare eller tvingas ersätta efterföljande hyresgäst kommer detta att vidarefaktureras på den hyresgäst som ej fullföljt sina förpliktelser. Se nedan under ”Villkor” vad som gäller vid sådan fakturering.

Sophantering
Hushållssopor ska placeras i väl förslutna plastpåsar i de soptunnor som finns på ön. Glasflaskor, pantflaskor, tomburkar etc tas med av hyresgästen till fastlandet.  

Stugyta i m2
Bostadsytan anges i katalogbeskrivningen som bruttoyta (m2 markyta).

Sängar
I stugorna finns ett sovrum med sängar jämte varandra och två sovrum med våningssäng är madrassen består av  polyestermadrasser på ribbor. Våningssängarna har måtten 180/190 x 70/85 cm.

Sänglinne
Sänglinne, bad- och handdukar, diskhanddukar, dukar och liknande, ingår inte i hyran och finns inte att hyra. Medtag därför detta. Det är inte tillåtet att använda sovsäck i sängarna.
Inte heller förbrukningsvaror såsom toalettpapper, hushållspapper, diskmedel, maskindiskmedel, grillkol etc ingår i hyran.

Tekniska apparater
Om en teknisk apparat skulle sluta fungera skall i första hand hyresvärden kontaktas. Vi ber er ha förståelse för att åtgärdandet kan ta viss tid.

TV
Varje stuga är utrustad med en LDC-tv. Kanal 1,2,4 samt 24 finns att tillgå. Det går att koppla in ex.vis DVD, Playstation eller Wii på TVn. Medtag nödvändiga sladdar.

Uppvärmning av stugan
Vi måste göra er uppmärksam på att stugan inte är uppvärmd vid er ankomst. Uppvärmningen av stugan sker elektriska radiatorer.

Utrustning
Alla stugor är komplett utrustade för självhushåll för 6 personer. Vi ber er att inte flytta husgeråd mellan husen. Om något skulle gå sönder under hyrestiden ber vi er meddela detta till hyresvärden så att det kan ersättas.
Sänglinne, diskhanddukar, dukar och liknande ingår inte och måste därför tas med av hyresgästen.
Om ni har barn under 2 år, bör ni ta med en barnsäng.

Villkor
För det fall vi fakturerar dig tillämpas följande villkor:
Kredittid:  10 dagar
Faktureringsavgift: 50 kr
Påminnelseavgift: 50 kr
Dröjsmålsränta: 2% månad


Kontakta Marginalen fastigheter

Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

Marginalen Fastigheter AB, Herserudsvägen 18, 181 50 Lidingö, Tel: 08-636 25 00