BokningsreglerParter - Uthyraren är Fastighets AB Hägerön
Gästen - är den som korttidshyr en stuga

Användning - Stugan får endast användas för boende under avtalad hyrestid. När hyrestiden löpt ut skall gästen utan anmaning lämna stugan.

Bokning - Sker på telefonnummer 08-636 25 50.

I grundpriset ingår korttidshyra av möblerad stuga inklusive el och vatten.

I priset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng och inte heller förbrukningsvaror såsom toalettpapper, hushållspapper, diskmedel, maskindiskmedel, grillkol etc.

Bokningsbekräftelse - När bokning skett sänds e-post till av gästen uppgiven adress med information om bokningen samt en faktura avseende handpenning samt en slutfaktura.

Gästen bekräftar mottagandet av bokningsbekräftelsen och godkänner villkoren i denna genom att återsända ett e-postmeddelande.

Betalning - För att bokningen ska bli definitivt bindande ska handpenning erläggas senast 5 bankdagar efter att bokningsbekräftelsen sänts. För det fall handpenning ej erlagts i rätt tid stryker vi din bokning. Sker betalning av slutfakturan inte i rätt ordning ses detta som en avbokning och reglerna avseende avbokning gäller. 

Avbokning - Avbokning ska ske skriftligt via e-post och ska bekräftas av uthyraren med e-post. Uppge bokningsnummer samt namn, telefonnummer och vilket ankomstdatum som avbokningen avser.

Vid avbokning som sker mer än 30 dagar innan ankomstdagen har uthyraren rätt att innehålla 20% av erlagt hyresbelopp såsom ersättning för nedlagt arbete.
Vid avbokningar som sker mindre än 30 dagar innan ankomstdagen har gästen inte rätt till återbetalning av erlagd hyra.

Nycklar - Nycklar lämnas ut på Hägerön i samband med tillträdet om annat ej meddelats av hyresvärden. Samtliga nycklar ska återlämnas efter hyrestidens utgång. Förlorade nycklar ska ersättas av hyresgästen.

Gästens skyldigheter - Gästen ska vårda stugan och inventarierna liksom gemensamma utrymmen, gemensamt material etc. Gästen ska också följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen svarar för de skador som uppstår genom hans, eller hans gästers, handlande, uppsåtligt eller oaktsamt. I stugan och gemensamma utrymmen råder absolut rökförbud. Överträdelse av rökförbud  medför skyldighet att erlägga en saneringsavgift till uthyraren uppgående till 5.000 kr.

Städning - Hyresgästen ansvarar för att stugan noggrant städas innan avresan. Städinstruktion finns i städskåpet. För det fall hyresvärden, på grund av utebliven eller för dålig städning, tvingas engagera extern städare eller tvingas ersätta efterföljande hyresgäst kommer detta att vidarefaktureras på den hyresgäst som ej fullföljt sina förpliktelser.

Villkor - För det fall vi fakturerar dig tillämpas följande villkor
Faktureringsavgift: 50 kr
Påminnelseavgift: 50 kr
Dröjsmålsränta: 2% månadKontakta Marginalen fastigheter

Namn:
Tel:
E-post:
Ärende:

SajtKarta
Sökmotoroptimerat CMS system

Marginalen Fastigheter AB, Herserudsvägen 18, 181 50 Lidingö, Tel: 08-636 25 00