Rando Brygga snart i hamn


[Publicerad: 2010-02-19 08:06:00]

Bygget av nya kontor i Bleket på Tjörn går in i slutskedet. Just nu arbetas det på fasader samt på inredningen. Markarbetena har gått i stå på grund av den bistra vintern men så snart vi kan få tjälen ur jorden kommer dessa arbeten att återupptas. Tidsplanen ser ut att hålla - inflyttning ska kunna ske under maj månad detta år.
Mer information kommer löpande.


Marginalen Fastigheter AB, Herserudsvägen 18, 181 50 Lidingö, Tel: 08-636 25 00