Vi förstärker vår organisation


[Publicerad: 2015-08-11 11:36:00]

Jens Ullström har börjat på Marginalen Fastigheter. Jens kommer att jobba med administration och med att utveckla befintliga och potentiella fastigheter. Jens kommer från Wermdö Golf CC där han arbetat som VD. Jens finns på telefon 08-6362540 alt jens.ullstrom@marginalenfastigheter.se


Marginalen Fastigheter AB, Herserudsvägen 18, 181 50 Lidingö, Tel: 08-636 25 00